DISCLAIMER

DEZE WEBSITE IS MET GROTE ZORG SAMENGESTELD. DESONDANKS KUNNEN GEEN GARANTIES GEGEVEN WORDEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. ACL VASTGOED EN DIENS OPDRACHTGEVER(S) KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE INHOUD VAN DEZE INFORMATIE OF VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. ACLVASTGOED EN DIENS OPDRACHTGEVER(S) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OP WELKE WIJZE OOK ONTSTAAN, ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN DE OP DE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE, WAARONDER LINKS NAAR SITES VAN DERDEN OF OM HET OM WELKE REDEN DAN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF NIET BEHOORLIJK FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE. AAN DE GEGEVENS, ZOALS DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN, KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.