Hoge eisen aan een taxatierapport

Vastgoedmarkten zijn continue in beweging. Meer dan ooit groeit de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige, transparante en krachtig onderbouwde BOG taxatierapporten. Uitgevoerd door een ervaren en gekwalificeerde Register-Taxateur die in staat is op een transparante manier u een onafhankelijk en objectief taxatierapport te verstrekken met inachtneming van strikte normen op het gebied van ethiek en integriteit.

Het vervaardigen van een taxatierapport is tegenwoordig aan zeer strenge eisen onderworpen en kan niet zomaar door elke willekeurige taxateur worden uitgevoerd. Ten behoeve van het waarborgen van onafhankelijkheid van de taxateur wordt voor een opdracht voor taxatie een zorgvuldig opgestelde opdrachtbevestiging gehanteerd voor het leveren van de professionele taxatiedienst. Dit is een extra waarborg die door AFM en de DNB wordt geƫist voor goedkeuring van de taxatie. Uw taxateur is erkend lid van NVM, als Register-Makelaar ingeschreven bij VastgoedCert, Gecertificeerd Register-Taxateur voor bedrijfsvastgoed en de vakgroep MWB bij de NRVT.

Controle en plausibiliteit

In het kader van de kwaliteitsbewaking worden al onze taxatierapporten gecontroleerd door een op het vakgebied gespecialiseerde, van de taxatieopdracht onafhankelijke taxateur, met een soortgelijke specialisatie en deskundigheid. Bij de ondertekening van een taxatierapport wordt dan ook het zogenaamde "vier-ogenprincipe" toegepast door de controlerende taxateur. Het toetsen wordt gedaan om na te gaan of de regelgeving is nageleefd, of de taxateur tot de juiste conclusie is gekomen en of dit op een afdoende wijze is vastgelegd in het dossier.

Acceptatie

Onze rapporten worden door vrijwel alle banken geaccepteerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen wij contact met uw bank op om een taxatie af te stemmen en het alsnog aan de wensen van de bank te laten voldoen.

Algemene voorwaarden

Op de taxatiediensten zijn de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de branchevereniging NVM van toepassing.

U wilt een taxatierapport?

Wanneer u een bedrijfstaxatie wilt laten uitvoeren kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen door te bellen met 06-30188539 of door het online aanvraagformulier in te vullen. Vervolgens maken wij met u een afspraak om het bedrijfspand te taxeren.

Hieronder ziet u een aantal analyse pagina's van het taxatierapport. Wilt u meer weten over hoe het taxatierapport er uit ziet, klik op de button