ACL VASTGOED levert een zorgvuldig opgesteld en uitstekend
onderbouwd taxatierapport conform de EVS en NRVT Richtlijnen

Uitgebreide analyse en rapportage
voor maximale transparantie

De vergelijking met referentie objecten welke verkocht en verhuurd zijn wordt per referentie object beschreven en voorzien van overzichtelijke vergelijkingsmatrixen op onderdelen
Uitgebreide SWOT analyse
Specifieke aandacht voor duurzaamheid met, indien nodig, een doorrekening van eventuele investeringen ten behoeve van het verbeteren van de duurzaamheid van een pand. Bijvoorbeel, hoe te komen tot een verplicht label C voor kantoren in 2023
Analyse en/of onderbouwing van alle gehanteerde parameters
Gevoeligheidsanalyse van het gehanteerde Netto Aanvangs Rendement (NAR)
Uitgebreide analyse van de directe omgeving van het te taxeren object zowel aangaande de gerealiseerde huren alsmede een analyse van het BAR en/of NAR
Uitgebreide analyse van actuele marktontwikkelingen in de desbetreffende sector