Persoonlijk, transparant en onafhankelijk

Persoonlijk: Vanwege de kleinschalige opzet heeft u direct contact met de taxateur. Dit bevorderd goede communicatie en snelle accurate dienstverlening op maat. Ook bij vragen en opmerkingen krijgt u altijd direct antwoord van de taxateur.

Transparant: Hieronder verstaan wij een duidelijke begrijpelijke onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde. Bijvoorbeeld: de BOG taxaties worden volledig conform de EVS en NRVT regelgeving uitgevoerd en worden geaccepteerd door elke financiële instelling. Onder transparant verstaan wij ook heldere all-in prijsafspraken zonder bijkomende (verborgen) kosten.

Onafhankelijk: Een van de belangrijkste zaken voor een taxateur is dat hij zijn waardering volstrekt onafhankelijk kan uitvoeren. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt niet te bemiddelen in vastgoed om onze onafhankelijke oordeel te borgen.­

Ervaren en deskundig

Ervaring: Eigenaar Anthonie Leseman MSRE REV RT RM is sinds 1996 werkzaam als WOZ-taxateur en Register-Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed gespecialiseerd in het taxeren van commercieel vastgoed.

Deskundig: Anthonie heeft de titel MSRE (Master of Studies of Real Estate) aan de Universiteit van Amsterdam behaald en is gecertificeerd lid van de kamer BV en gecertificeerd lid, adviseur en assessor van de vakgroep MWB ( Modelmatige Waarde Bepaling) van het NRVT (Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs). Anthonie is tevens ingeschreven in het register van TEGOVA als Recognised European Valuer (REV).

Daarnaast heeft Anthonie zitting in de Taxatie Technische Kerngroep van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) als toetser van o.a. de taxatiewijzers Defensie en Overheidsgebouwen welke jaarlijks als basis worden gehanteerd voor de uitvoering van het incourant vastgoed in het kader van de Wet WOZ.