ACL Vastgoed is een taxatie- en adviesbureau gevestigd in Haren en gespecialiseerd in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Wij verzorgen jaarlijkse (her-)waardering van onroerend goed voor verschillende gemeenten en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Binnen de uitvoering van de Wet WOZ zijn wij specialist bij het inrichten van herwaarderingsmodellen en het taxeren van incourante objecten (TIOX) en complex commercieel vastgoed.


  • Al meer dan 20 jaar kennis en ervaring op gebied van WOZ-taxatie
  • Specialist op gebied van (modelmatige) herwaardering van niet-woningen en woningen
  • Uitstekende kennis van en ervaring met de herwaarderingsapplicaties GT-WOZ en Ortax en het TIOX systeem van de VNG
  • ACL Vastgoed is erkend lid van VastgoedPro, branche-organisatie voor taxateurs en makelaars. Door dit lidmaatschap is ACL Vastgoed in bezit van een landelijke referentiedatabase met vastgoedtransacties van courante niet-woningen;
  • ACL Vastgoed voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Uw taxateur is o.a. ingeschreven (en adviseur en assessor) in de vakgroep MWB en als Register-Taxateur ingeschreven in de kamer Bedrijfsvastgoed van de NRVT. Daarnaast is de taxateur in het bezit van de titel MSRE (Master of Studies in Real Estate).
  • ACL Vastgoed is al jaren werkzaam in de gemeenten in de noordelijke drie provincies en beschikt daarom over uitstekende lokale en regionale marktkennis
  • U blijft door voortduredne kennisuitwisseling op de hoogte van ontwikkeling binnen de Wet WOZ. ACL Vastgoed is namelijk vertegenwoordigd bij de landelijke overlegorganen (o.a. bij de VNG, de Waarderingskamer, het WOZdatacenter en de NRVT.